Използването на bgvakancia.net е напълно безплатно.

Ние не таксуваме комисионна за сключените сделки. Сделките са между купувач и продавач. bgvakancia.net не носи отговорност за сключени сделки между потребители и ползватели на платформата.

Всеки потребител, извършващ търговска дейност чрез платформата, отговаря за това да заплати всички дължими данъци към държавните органи, ако такива са дължими за извършваната от него дейност.

Продължителността на безплатните Места за настаняване, оферти, екскурзии или заведения е в зависимост от настройките на платформата (до 365 дни), но не по-малко от 30 дни.

Седем дни преди изтичане срока на Място за настаняване, оферта, екскурзия или заведение системата изпраща уведомителен имейл.

Важно! За да удължиш срока на Място за настаняване, оферта, екскурзия или заведение си, трябва да я подновиш чрез бутон "Поднови", намиращ се в профила на потребителя - "Моите оферти"

Бутона "Поднови" се активира седем дни преди изтичането на Място за настаняване, оферта, екскурзия или заведение ти.

Бутонът може да използва за безплатно подновяване.

Ако Мястото за настаняване, оферта, екскурзия или заведение не бъде подновена, тя няма да е видима през търсачката в сайта или в профила на потребителя, но ще остане видима единствено при изписването на пълния и линк. Ако потребителя желае обявата да не се вижда по никакъв начин, то следва да я изтрие.