Условия за ползване

Общи Правила и Условия за ползване на сайта за обяви

1. Сайтът за обяви bgvakancia.net предоставя на добросъвестни Ползватели правото да подават безплатни обяви за определени срокове от време.

Правила за съдържанието на Място за настаняване, оферта, екскурзия или заведение:

2. НЕ СЕ ПРИЕМАТ (ПРЕМАХВАТ СЕ) Места за настаняване, оферти, екскурзии или заведения:

2.1 Които имат противозаконно, противоречащо на моралните норми, оскърбително текстово или графично съдържание.

2.2 Които не съответстват или частично не съответстват с конкретния раздел на сайта.


2.3 Без точно и детайлно описание на предлаганият продукт, услуга.

2.4 В които не са попълнени или са попълнени неправилно задължителните полета.


2.5 Които съдържат некоректна или погрешна информация.

2.6

2.7 Със снимки или графика, които не съответстват на конкретното предложение, съдържащо се в текста на Мястото за настаняване, оферта, екскурзия или заведение.

2.8 Които по какъвто и да е начин нарушават Авторските права и запазени търговски марки.

2.9 Обяви, които са ориентирани към събирането на информация за ползвателите.

2.10

2.11 Множество оферти свързани със / предлагащи една и съща дейност

2.11.1 Място за настаняване, оферта, екскурзия или заведение с едно и също съдържание.

2.12 Със снимки или графика, съдържащи логотипове, реклама или идентификатори на други сайтове.

2.13 Оферти с несъответстваща категория на съдържанието.

2.14 С грешен синтаксис

2.15 Множество Места за настаняване, оферти, екскурзии или заведение свързани със / предлагащи един и същ продукт

2.16 Спам и нерегулирана реклама

2.16 Оферти без или с непълно съдържание / описание

2.17 Места за настаняване, оферти, екскурзии или заведения,  написани на различен от Български език

2.18 Места за настаняване, оферти, екскурзии или заведения подадени с невалиден имейл адрес

2.19 Места за настаняване, оферти, екскурзии или заведения със съвпадащо текстово съдържание над 70% с други вече публикувани обяви

3. Администраторите на сайта премахват всички Места за настаняване, оферти, екскурзии или заведения, съдържащи нарушения на Правилата, изброени в т.2

4.Всеки потребител има право само на една регистрация с един имейл адрес по негов избор като физическо или като юридическо лице.

5. На всяко първо число на месеца се ревизират (изтриват) изтеклите (невалидни) Места за настаняване, оферти, екскурзии или заведения.

6. Предложените от Вас безплатни Места за настаняване, оферти, екскурзии или заведения може да бъдат отхвърлени, ако не съвпадат с тематиката на bgvakancia.net, или по преценка на редактора. Благодаря за разбирането!